Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Εξίσωση δευτέρου βαθμού σε drjava

Παραδίδω τα πνευματικά δικαιώματα του εξαιρετικού αυτού προγράμματος στη λαοθάλασσα αναγνωστών του blog μου.

Ο κώδικας διαβάζεται από drjava και λύνει εξισώσεις δευτέρου βαθμού,δεδομένων των α,β,γ.Βρίσκει και μιγαδικές λύσεις(αμέ αμέ).

import java.util.*;
public class Deuterovathmia
{
public static void main(String [] args)
{
Scanner ougk = new Scanner(System.in);
double x,a,b,c,d,xa,xb,xo,xr,xk2,xl;

System.out.println("Επίλυση εξίσωσης δευτέρου βαθμού.");
System.out.println("Δώσε τιμές για τα α,β,γ.");
a=ougk.nextInt();
b=ougk.nextInt();
c=ougk.nextInt();

d=(b*b)-(4*a*c);

if(d>0)
{xa=(-b+Math.sqrt(d))/(2*a);
xb=(-b-Math.sqrt(d))/(2*a);
System.out.println("Η εξίσωση έχει δυο ρίζες: τις x1 = "+ xa + "και x2 = " + xb);
}
if(d==0)
{xo=-b/(2*a);
System.out.println("Η εξίσωση έχει μοναδική λύση την xο = "+ xo);
}
if (d<0)
{xr=-b/a;
xk2=Math.sqrt(-d)/(2*a);
xl=-Math.sqrt(-d)/(2*a);
System.out.println("Η εξίσωση δεν έχει πραγματικές λύσεις,αλλά μιγαδικές, οι οποίες είναι οι: " + xr + "+"+ xk2 + "i" + " και "+ xr + "+" + xl + "i" ) ;
}
}
}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου