Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Big Brother-ΗΠΑ- is watching you μέσω facebook

Η είδηση κυκλοφορεί με τον τίτλο “Big Brother is watching Facebook and Twitter”

imageΣύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό New Scientist “the Department of State issued a procurement notice on 1 June asking software developers to submit bids for a contract to supply tools that provide "deep analysis of topics, conversations, networks, and influencers of the global social web". These tools will analyse conversations taking place in at least seven foreign languages, including Chinese and Arabic.”

Μην κουράζεσαι : “Το Υπουργείο Εξωτερικών(των ΗΠΑ) εξέδωσε μια προκήρυξη, την 1η Ιουνίου με την οποία  ζητά από προγραμματιστές λογισμικού να υποβάλουν προσφορές για μια σύμβαση για την προμήθεια εργαλείων που παρέχουν «βαθιά ανάλυση των θεμάτων, συζητήσεις,  δικτύων, και επιρροής του παγκόσμιου κοινωνικού ιστού ". Τα εργαλεία αυτά θα αναλύουν συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα(προφανώς σε social networks και στον παγκόσμιο ιστό) σε τουλάχιστον επτά ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης των Κινέζικων και των Αραβικών

Και συνεχίζει

“The military is even further along with such plans. In 2007, the US air force awarded defence giant Lockheed Martin a $27 million contract to develop the Web Information Spread Data Operations Module, or WISDOM, which analyses posts made to news forums, blogs and social media. Military analysts are already using it to monitor Central and South America and the Pacific region. Lockheed Martin is now upgrading WISDOM with a $9 million contract from the navy, which wants to "understand the latest regional trends and sentiment and predict threats from groups and individuals".


Όπου μας λέει με λίγα λόγια  ότι το 2007 η Αεροπορία των ΗΠΑ έδωσε 27 εκατομμύρια δολάρια(!) στην
Lockheed Martin για το πρόγραμμα WISDOM , το οποίο αναλύει posts σε ειδησιογραφικά φόρουμς, blogs και social media.  Στρατιωτικοί αναλυτές χρησιμοποιούν ήδη για την παρακολούθηση της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και της περιοχής του Ειρηνικού. H Lockheed Martin με νέο συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων δολαρίων με το ναυτικό, σκοπεύει να αναβαθμίσει το πρόγραμμα  WISDOM για να “καταλαβαίνει τις τελευταίες τάσεις ανά περιφέρεια και να προβλέπει απειλές(;;; ) από ομάδες(;;;;; ) και άτομα”

Υπάρχει μια γνωστή “απειλή” από “ομάδες”. Ξεκινάει από έψιλον και σημαίνει την ανάσταση.

Καιαιαιαιαια συνεχίζει!

Other departments have similar plans - the FBI is talking to software vendors, and the Department of Homeland Security already has a monitoring system up and running.

Ιν γκρικ: Άλλα τμήματα έχουν παρόμοια σχέδια - το FBI μιλάει για προμηθευτές λογισμικού, και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει ήδη ένα σύστημα ελέγχου .

Πηγή :http://www.newscientist.com/article/mg21428696.800-big-brother-is-watching-facebook-and-twitter.html

Το σχόλιο: Θα έβαζα το γνωστό τραγούδι του Big Brother αλλά ταιριάζει περισσότερο το

Τα λογια είναι περιττάααααααααααααααααααααααααααα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου